MVO

VERANTWOORD ZAKEN

Als toonaangevend productiebedrijf zijn we stevig verankerd in de maatschappij en zijn we ons diep bewust van onze verantwoordelijke rol in de maatschappij. Naleving van wetten en de constante aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving zijn onze belangrijkste prioriteiten. Aalberts Industries onderschrijft de OESO- en ILO-richtlijnen met betrekking tot verantwoord zakendoen. Om deze verantwoordelijkheid in onze dynamische bedrijfsvoering heeft Aalberts Industries een inhoudelijke structuurcode voor onze groepsmaatschappijen die van referenties en richtlijnen. De directie van Aalberts Industries biedt het kader waarbinnen activiteiten worden ontwikkeld. De raad van bestuur is actief betrokken bij measures to the figures over ongevallen en verzuim, innovation en electricity te verbeteren. Door de voortdurende interactie met de groepsmaatschappijen kunnen we best practices delen. Verantwoord ondernemen is ook onderdeel van de jaarlijkse begrotingvergaderingen. Hauck Heat Treatment als een groepsmaatschappij van Aalberts Industries is compliant en active and not least. Informatie over een individueel bedrijf Hauck-warmtebehandelingsbedrijf kan door haar verstrekt worden. dat hieronder wordt beschreven. Informatie over een individueel bedrijf Hauck-warmtebehandelingsbedrijf kan door haar verstrekt worden. dat hieronder wordt beschreven. Informatie over een individueel bedrijf Hauck-warmtebehandelingsbedrijf kan door haar verstrekt worden.

VERANTWOORD ZAKELIJK KADER

Onze verantwoorde bedrijfspijlers zijn gezondheid en veiligheid, het milieu en integriteit. In 2015 richtte Aalberts Industries zich op verschillende zaken binnen dit bedrijf bedrijfskader. Er was meer aandacht voor veiligheidscampagnes, veiligheidscultuur en veiligheidsbeheer. Door onze milieudimensie hebben we onze inspanningen op het gebied van energiebesparing, afval en recycling en investeringen in het milieu geïntensiveerd. Integriteit neemt bij Aalberts Industries een zeer belangrijke plaats in en heeft ons in contact gebracht Speak Up! procedure. De focus van 2015 wordt onderschreven door verschillende cases van onze groepsmaatschappijen.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Een groot deel van de producten en diensten van Aalberts Industries heeft een positieve impact op ons maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf. Wij leveren oplossingen voor warmte- en koudeopslag, zonnecollectoren, irrigatiesystemen en watervoorzieningen. Deze producten stellen onze klanten in staat om hun energieverbruik te verminderen, efficiënt te zijn met water en duurzaam te bouwen. Als gevolg van de hitte- en oppervlaktebehandelingen die Hauck Heat Treatment zijn clients offers, leasen we living life of life. Dit betekend dat minder metaal op stortplaatsen belandt.

HET VERBETEREN VAN DE LEVENSDUUR

Veel bedrijven van Aalberts Industries gebruiken een duurzaam levenscyclusconcept als rode draad in hun dienstverlening. Het idee om producten te onderwerpen aan de gehele levenscyclus, van inkoop tot productie, en aan de integratie van deze producten in de technische oplossingen van onze klanten, en – na vele jaren – in ontmanteling en recycling en ze een tweede leven te geven. Aan de andere kant verbetert Aalberts Industries zijn duurzaamheid door water, energie en chemicaliën te besparen en te recyclen en gevaarlijke stoffen te vervangen. Dit draagt ​​ook bij aan de verbetering van de levenscyclus. In onze divisie Industrial Services verbeteren we bijvoorbeeld de levenscyclus door duurzame metallurgie en in onze Climate Control-activiteiten door energie-efficiënte producten te produceren.

CERTIFICATIE

Veel van de Hauck-warmtebehandelingsinstallaties hebben ISO 9001-certificering voor kwaliteitsborging. Een aantal van deze groepsmaatschappijen hebben hun milieubeheersystemen ook gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm en hebben certificaten ontvangen voor de automobielindustrie (ISO / TS 16949), ruimtevaart (AS9100 en / of Nadcap) of medische (ISO 13485) industrieën . Enkele groepsmaatschappijen streven naar ISO 26000 duurzaam beheer of ISO 50001 Energiebeheercertificering.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Voor ons draait alles om veiligheid. We zijn gericht op het voorkomen van incidenten die schadelijk kunnen zijn voor onze werknemers en naburige gemeenschappen, of voorvallen die milieuschade kunnen veroorzaken. We blijven investeren in een cultuur waarin mensen weten wat hun verantwoordelijkheid is om van Aalberts Industries een veilige werkplek te maken.

We introduceren speciale veiligheidsinspanningen die een perfecte opkomst voor deelname vereisen, bijvoorbeeld een halve betaalde vrije dag per kwartaal zonder ongevallen met werkverlet en verjaardag met beloning. Ons beleid is gericht op het verbeteren van procedures op alle sites van de groep die niet zo goed presteren als de andere groepsmaatschappijen of onze peers.

Daarnaast hebben we speciale projecten opgezet om de gezondheid en veiligheid te verbeteren bij die bedrijven waar dit nodig is. Dit beleid, dat we sinds 2010 hebben gevolgd, heeft het jaarlijkse aantal ongevallen aanzienlijk verminderd. In 2015 vertoonde onze LTI-frequentie (Lost Time Injury) een verdere daling, de Average of Days Lost per LTI werd verlaagd, het ziekteverzuimpercentage bleef laag en wereldwijd ligt ons percentage ver onder het nationale gemiddelde en ver onder het sectorgemiddelde in de landen waar we opereren.

De onderstaande gevallen zijn voorbeelden van groepsmaatschappijen van een geïntegreerd, doorlopend beleid voor gezondheid en veiligheid en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

MILIEU

Om materialen zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zijn recycling en hergebruik speerpunten in het beleid van Aalberts Industries. We streven ernaar om zo min mogelijk afval te produceren.

Efficiënt energieverbruik is een belangrijke prestatie-indicator voor onze activiteiten. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om zo energie-efficiënt mogelijk te werken, zodat zowel emissies als energiekosten kunnen worden verminderd.

Aalberts Industries is begonnen met het meten van het energieverbruik (elektriciteit en gas). Energie-efficiëntieplannen worden ontwikkeld en / of verbeterd voor onze groepsmaatschappijen. We willen in 2016 het energieverbruik voor ten minste 35% van onze groepsmaatschappijen meten en vanaf dat moment verhogen.

Bijna al onze bedrijven hebben geïnvesteerd in het verder optimaliseren van hun gebruik van hulpbronnen, het verminderen van hun energieverbruik, het minimaliseren van hun impact op het milieu en het verlagen van de kosten. Tegelijkertijd hebben sommige groepsmaatschappijen een geïntegreerd plan voor duurzame ontwikkeling opgesteld.

INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE

Aalberts Industries is vastbesloten om zijn activiteiten eerlijk en integer uit te voeren, de wet te volgen en ervoor te zorgen dat elke medewerker en zakenpartner respectvol worden behandeld. Het bedrijf is trots op zijn uitstekende reputatie als een verantwoordelijke en betrouwbare werkgever en zakelijke partner. De gedragscode van Aalberts Industries bevat de zeven belangrijkste zakelijke normen als ethische gedragsregels die alle werknemers van Aalberts Industries moeten volgen. De thema’s rond bedrijfsintegriteit betreffen strikte naleving van eerlijke mededingingswetten, naleving van economische sancties en regels voor exportcontrole en anticorruptiewetgeving, eerlijke en tijdige openbaarmaking van informatie, verantwoordelijk leveranciersbeheer, verantwoord werkgedrag en werkomgeving, verantwoordelijkheid van bedrijven en juiste autorisaties en goedkeuringen. De Gedragscode is geïntegreerd in de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden en het management in de hele groep. Allen spreken! kennisgevingen worden snel onderzocht en de relevante gevallen worden gerapporteerd aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen. We zijn in 2015 begonnen met het ontwikkelen van een online compliance-trainingscursus om collega’s te informeren over anti-omkoping, corruptie en de Speak Up! procedure. Deze cursus is verplicht voor alle inkoop-, verkoop- en managementmedewerkers en andere relevante medewerkers. Nieuwe modules zullen in 2016 worden ontwikkeld en geïmplementeerd. We zijn in 2015 begonnen met het ontwikkelen van een online compliance-trainingscursus om collega’s te informeren over anti-omkoping, corruptie en de Speak Up! procedure. Deze cursus is verplicht voor alle inkoop-, verkoop- en managementmedewerkers en andere relevante medewerkers. Nieuwe modules zullen in 2016 worden ontwikkeld en geïmplementeerd. We zijn in 2015 begonnen met het ontwikkelen van een online compliance-trainingscursus om collega’s te informeren over anti-omkoping, corruptie en de Speak Up! procedure. Deze cursus is verplicht voor alle inkoop-, verkoop- en managementmedewerkers en andere relevante medewerkers. Nieuwe modules zullen in 2016 worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Waar mogelijk binden we onze leveranciers contractueel om zich te houden aan de principes van onze Gedragscode. Verschillende belangrijke leveranciers zijn al contractueel overeengekomen om zich aan deze principes te houden. In 2015 werd een formele leverancierscode ontwikkeld die de principes van de Gedragscode bevat. Deze leverancierscode zal in 2016 volledig worden geïmplementeerd.

VERANTWOORDELIJKE BELASTING

We believe that a coherent and responsible tax policy is an important element of our responsible business strategy. Over the years Aalberts Industries has applied a conservative and cautious tax policy in line with the OECD Guidelines. We do not seek to avoid taxes through ‘artificial’ structures in tax haven jurisdictions. Aalberts Industries contributes to society by creating jobs as well as by paying direct and indirect taxes and other charges in jurisdictions of the group companies and production countries, such as Poland and China.

INTEGRITY CASE

FAIR WAGE IN CHINA

Medewerkers in onze Industrial Services-fabriek in China ontvangen een eerlijk loon, dat concurrerend is met de gemiddelde lonen in de gastlanden. Onze lonen worden samengesteld en betaald in overeenstemming met de OESO-richtlijnen en de ILO-richtlijnen. Dit eerlijke loon stelt onze medewerkers in staat om hun families goed te ondersteunen.

JURISDICTIE CONFLICTEN

Sommige van onze groepsmaatschappijen doen zaken op afege locaties. Op locates plaats en auditors naar locale locs kunnen worden gekwalificeerd als omkoping, corruptie of fraude onder andere rechtsgebieden. This local these are acceptabel in the right of the external location, but not under the integritys rules of the bedrijfsgedragscode. Op deze manier kan adequaat worden afgestemd op het gedrag dat bij Aalberts Industries wordt verwacht, including gevraagd door de Gedragscode.

Meer informatie?
Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen contact met u op.